Shoji Kojima Flamenco 2014
Longing for life
16th Cultural Festival of Tokushima Prefecture

Anhelo de la vida - folleto

Shoji Kojima presents a new spectacle with his disciples in Mugi, Tokushima Prefecture.

CALENDAR
Date Sunday the 9th of November, 2014, at 14:00
Theater Awagin Hall (Tokushima Arts Foundation for Culture)
Tickets [advance ticket] adults and college students: 2,000 yen high-school students and under: 500 yen
[day-of-performance ticket] 500 yen more at the door
CAST
Dance Shoji Kojima
Cristian Lozano
Ana Torre
Corps de ballet Shoji Kojima Flamenco Academy (Tokushima):
[soleá group] Miwa Ota, Shinobu Kobayashi, Yoko Gyoten, Naomi Sasagawa, Chiharu Shinomiya, Natsu Toyoura, Minako Hashimoto, Tomoyo Hamami, Keiko Nakaishi, Rieko Nishio
[romera group] Mutsumi Aoyama, Tomoko Kumada, Yoko Kuwamura, Yoshiko Sasamoto, Naoko Tatsumi, Chie Nozaki, Naoko Hinoki, Kyoko Mukai, Mayumi Yoshimoto, Junko Ota
Los Chavalitos de Mugi (Mugi Elementary School):
Amane Kubo, Yurina Kubo, Yuzuka Kadan, Nanami Tanaka, Yuki Wada, Saki Imura, Kinari Sumito, Wakana Maehara, Mana Ishibashi, Yukina Ikeda, Miko Higashida, Momoka Otani, Kanon Kuribayashi
Song David Lagos
El Londro
Guitar Chicuelo
Flavio Rodrigues
INFORMATION
Tickets Flagship store of Koyama Jogakukan Bookstore
Books Kinokuniya at Sogo Tokushima
Lawson Ticket (L code: 64773)
Awagin Hall
Culture Development Division of Tokushima Prefectural Government
Contact Tokushima Prefecture Cultural Festival Executive Commitee (Tel. 088-621-2249)
Organizer Tokushima Prefecture Cultural Festival Executive Commitee